Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzer naar Gezondheid

Meer eigen keuze, meer zelfregie, meer leefstijladvies

Integrale gezondheidszorg is duurzame zorg:

  • waarin wordt gekeken naar 'heel de mens';
  • waarin de patiënten centraal staan;
  • waarin patiënten zelf keuzes kunnen maken uit álle geschikte behandelingen, geholpen door de behandelaar, gebaseerd op betrouwbare informatie;
  • waarin reguliere én complementaire manieren van behandelen gelijkwaardig zijn;
  • waarin gestreefd wordt naar optimale gezondheid en optimaal herstel.

Lees meer over integrale gezondheidszorg ...

Therapieën die veilig en effectief zijn zouden breed moeten worden aangeboden. Acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde, biofysische geneeskunde, neuraaltherapie … zowel de complementaire als de reguliere geneeskunde is voor ongeveer 40% werkzaam gebleken. Omdat ze elkaar aanvullen, zouden ze beide op gelijke wijze beschikbaar moeten zijn voor patiënten.

De helft van onze bevolking heeft minstens één chronische aandoening en in de huisartsenpraktijk mondt 30% van de consulten uit in de conclusie ‘SOLK’ (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten). Veel patiënten met deze 'diagnose' zouden gebaat zijn bij een bredere behandeling dan alleen met reguliere middelen.


Bronnen

Ezzo J, Bausell B, Moerman D E, Berman B, Hadhazy V, Reviewing the reviews. How strong is the evidence? How clear are the conclusions? Int J Technol Assess Health Care jrg. 17 nr. 4 pag. 457–466 (2001) PMID11758290
Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public, 5 State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM. Complementary and Alternative Medicine in the United States. pag. 135–136, Uitg. The National Academies Press – Washington DC 2005 ISBN 978-0-309-09270-8
Van Gerven, M, Huisman J, Nijnens H, 
Duurzame gezondheidszorg. Visies en praktijkervaringen. Zeist: 
Christofoor, 2011

In het nieuwste tijdschrift

 

Het nieuwste tijdschrift is dubbeldik!
Met o.a. uitgebreid aandacht voor:

  • Prikkelbare-darm-syndroom
  • Leefstijlgeneeskunde

 

Word Vriend en ontvang dit tijdschrift gratis.

Patiënt, keuzevrijheid en vals spel

Keuzevrijheid en patiënt zijn in de politieke discussie een eenheid. Is dat werkelijk – dat wil zeggen in werkelijkheid – waar?

De Telegraaf meldt: “CZ maakt einde aan vergoeding ’belachelijke’ behandelingen.” CZ heeft 301 van hun verzekerden gevraagd welke vergoedingen zij belangrijk vinden en welke ze belachelijk vinden. Er zijn heel wat kanttekeningen te zetten bij zo’n manier van onderzoek doen. Zowel vraagstelling als de zeer kleine steekproef zijn dubieus.

Bovendien, waarom wordt een pakket samengesteld op basis van zo’n dubieuze enquête en niet op basis van het gebruik dat er van wordt gemaakt? Wat weten de ondervraagden van de betreffende behandelingen? Is in het onderzoek bijvoorbeeld ook gevraagd naar de ‘belachelijkheid’ van het vergoeden van een robotmanipulator, een redressiehelm en een elektrostimulator?

Wat is er meer ‘belachelijk’, de onoordeelkundig gewraakte behandelingen of de werkwijze – let wel: dáár gaat het mij om – van CZ? De zorgverzekeraar – van oorsprong collectief van (potentiële) patiënten – mág zich niet bemoeien met de keuze van andere potentiële (patiënten). Laat staan dat men een minuscuul deel van de medeverzekerden (nota bene daartoe opgeroepen door een humoristisch bedoelde TV-show) laat beslissen welke behandeling andere verzekerden wel of niet mogen krijgen. Bovendien zijn huisartsen die integraal / ook complementair werken goedkoper voor de zorgverzekering en dus voor onze polis zorgverzekering!

De gezondheidszorg bestaat bij de gratie van patiënten. Zíj betalen de gezondheidszorg. Deze patiënten zijn de dupe van een voor hen schadelijk beleid. De helft van de mensen in Nederland heeft minstens één chronische ziekte (ruim 49%). In de Nederlandse huisartsenpraktijken is de diagnose in 30 procent (let wel) SOLK: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Déze patiënten hebben juist baat bij een integrale benadering met het beste van regulier en complementair. Het gaat om meer dan 1 miljoen ‘gebruikers’.

Alle therapeuten van wie de CZ behandelingen vergoedt zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die de kwaliteit van hun leden controleert. Therapeuten die gewoon in het BIG-register staan, worden nu door CZ afgeserveerd. Er zijn ongeveer 22.500 zorgverleners in de complementaire en aanvullende zorg met een actieve AGB-code. Wat te denken van het afknijpen van fysiotherapeuten en diëtisten?

Hoelang moeten patiënten nog gedogen dat zij steeds meer de dupe zijn van ‘een spel’ dat zíj als vals ervaren en ook nog betalen?

Dr. R. Seldenrijk
voorzitter Platform-IG

 

Word Vriend (vanaf € 10)
en versterk de integrale gezondheidszorg!

 

Nu aanmelden

 

Maak meer Vrienden:
leg de flyer op tafel!

Bent u al Vriend? Kent u mensen die ook de integrale gezondheidszorg een warm hart toedragen? Zij willen vast ook Vriend worden!

Flyer Vrienden IG

Link naar bestand:

Welke ervaringen heeft u met complementaire zorg?

Zorg dat uw ervaring meetelt: doe mee aan de enquête van de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen.

Ja, ik doe mee aan de enquête!

Logo enquete

Liever iemand spreken?

Wilt u liever telefonisch een persoonlijk advies krijgen? De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen helpt al 25 jaar om een veilige en zinvolle alternatieve/complementaire aanpak van gezondheidsproblemen te vinden. De Infolijn helpt zoeken naar een voor u geschikte geneeswijze en helpt zoeken naar een behandelaar in de buurt.

De basis is er ...

maar er is nog veel te doen!

Geregeld worden nieuwe artikelen toegevoegd aan deze website; zowel het kenniscentrum op deze website als de database groeien gestaag. Dat gebeurt heel zorgvuldig, zodat u kunt vertrouwen op de informatie die u hier vindt. Alle teksten worden geschreven en gecontroleerd door een team van professionals. In de database komen allereerst de meest voorkomende aandoeningen. Het kenniscentrum richt zich voor een belangrijk deel op 'wat u zelf kunt doen'.

Wilt u helpen? Word dan Vriend van Integrale Gezondheidszorg: van hokjes-denken op weg naar samen-denken.

Vrienden van integrale gezondheidszorg 

streven naar:

  • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
  • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
  • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Voor minimaal € 10 per jaar wordt u Vriend en ontvangt u een digitaal tijdschrift met betrouwbare achtergrondinformatie over integrale gezondheidszorg (vier keer per jaar) en geregeld nieuwsflitsen.

Wilt u zich aanmelden om Vriend te worden? Vul dan uw gegevens in.

Lees meer

 

Mede mogelijk gemaakt door

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende  tijdschriften en bedrijven. Zij hebben geen invloed op de inhoud van de verstrekte informatie.

Logo Medisch Dossier Logo Hahnemann apotheek

 

Zoek een behandelaar

Op de websites van de artsenverenigingen kunt u zoeken naar een behandelaar bij u in de buurt. Wanneer u liever eerst telefonisch wilt overleggen over uw keuze, bel dan de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen (alle werkdagen en maandagavond open, normale telefoonkosten).

AVIG: Acupunctuur

AVIG: Biofysische geneeskunde

AVIG: Homeopathische geneeskunde

AVIG: Natuurgeneeskunde

AVIG: Neuraal- en regulatietherapie

NVAA: Antroposofische geneeskunde