Overslaan en naar de inhoud gaan

Acupunctuur (TCM)

Acupunctuur (TCM)

Acupunctuur maakt deel uit van de traditionele Chinese geneeskunde, waarbij de mens als een deel van een kosmisch energetische constructie wordt gezien. Een disharmonie van die energetische constructie kan
worden veroorzaakt door verstoorde emoties en door verstoorde lichaamsfuncties. De WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) heeft een lijst samengesteld van ziekten die door acupunctuur behandeld kunnen worden. Hierbij geven zij ook aan dat acupunctuur een veilige, effectieve en goedkope geneeswijze is.

Theorie

De acupunctuur is gebaseerd op de chinees geneeskundige leer dat energie (of Qi ) door het lichaam stroomt. Deze energiebanen worden meridianen genoemd. Ziekten ontstaan door een disbalans of door stagnatie van Qi in deze meridianen.
De acupunctuur werkt door middel van het aanprikken van biologisch actieve punten, de acupunctuurpunten. Wetenschappelijk gezien zijn inmiddels de
fysiologische mechanismen van de acupunctuur doorgrond. Bewezen is dat door het aanprikken van acupunctuurpunten de geleiding van elektromagnetische signalen in het lichaam versneld wordt. Deze signalen stimuleren de productie van endorfine en andere pijnstillende stoffen. Ook het immuunsysteem wordt gestimuleerd in zijn werking, hetgeen bevorderlijk is voor de genezing van de mens.

Diagnostiek

Deze oude geneeswijze wordt door twee stromingen
beoefend:
1. de klassiek traditioneel georiënteerde geneeskundigen, die de fenomenen, die door de eeuwen heen aan mensen konden worden waargenomen, aan een inwendige structuur correleren;
2. de westers georiënteerde reflextherapeuten, die aan de hand van modellen en schema’s van de huidige neurofysiologie en biochemie, het begrip acupunctuur definiëren.

Afhankelijk van de klacht en de conditie van de patiënt en van zijn klacht kan gekeken worden welke van deze twee benaderingen het meest zinvol is.
Als de patiënt klachten heeft van het bewegingsapparaat zonder in slechte conditie te zijn, wordt slechts de theorie van meridianen/energiebanen nodig geacht. Deze komt grotendeels overeen met reflextherapie.
Als de klachten chronisch zijn geworden en als de patiënt bovendien weinig weerstand meer heeft, dan moet de theorie van de orgaansystemen meebetrokken worden. Deze komt neer op de syndromenleer, zoals we die ook wel kennen uit de inwendige geneeskunde. Als de mentale weerstand gering is, past de acupuncturist de theorie van de vijf elementen of veranderingsfasen toe. Het lijkt op de
leer der psychoanalyse. 

Door middel van een uitgebreide anamnese, lichamelijk onderzoek, pols- en tongdiagnostiek stelt men de diagnose. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

Remedies

De in het westen meest bekende behandelingsvorm uit de Chinese geneeskunde is de acupunctuur. Andere in ons land veel gebruikte therapieën zijn: drukpuntmassage Tuina-therapie (een vorm van manuele therapie), tai-chi, chi-gong (bewegingstherapie), Chinese voedingsleer en
Chinese kruidengeneeskunde. Met name laatstgenoemde behandelingsvorm staat in Nederland sterk in de belangstelling.

Door het aanprikken van bepaalde acupunctuurpunten heft men energetische blokkades op en kan de energie weer vrij door de meridianen stromen. Tevens kan men de acupunctuurpunten op verschillende manieren stimuleren, onder andere door specifieke naaldtechnieken, door moxa (gedroogde bijvoet, die bij het aansteken een zeer diepe warmte geeft ) of door elektrische stimulatie van de naalden.

Indicaties

Acupunctuur kan dienen als:
1. geneeswijze voor verschillende aandoeningen;
2. verdoving bij operaties (voor het eerst gepubliceerd in 1958);
3. symptomatische therapie bij irreversibele pathologische processen.

De WHO (World Health Organisation) heeft acupunctuur geclassificeerd in vier categorieën aan de hand van controll ed clinical trials in recent literatuuronderzoek.
1. Ziekten en aandoeningen waarbij acupunctuur effectief
gebleken is uit controll ed trials. Voorbeelden hiervan zijn: allergische rhinitis, hoofdpijn, hypertensie, overgeven, nekpijn, depressie.
2. Ziekten en aandoeningen waarbij het effect van acupunctuur
merkbaar is, maar waar verder onderzoek en bewijs nodig is. Voorbeelden
hiervan zijn: buikpijn, acne, pijnbestrijding bij kanker, insomnia.
3. Ziekten en aandoeningen waarbij slechts enkele individuele controlled trials enig therapeutisch effect rapporteren. Voorbeelden hiervan
zijn: ibs, doofheid.
4. Ziekten en aandoeningen waarbij acupunctuur geprobeerd
mag worden op voorwaarde dat de arts speciale
medische kennis heeft en adequate monitoring apparatuur
(voorbeelden: dyspnoe bij copd, coma, convulsies bij kinderen).

Historie

De eerste schriftelijke vermelding van acupunctuur dateert uit de 2de eeuw voor onze jaartelling. Grafvondsten tonen aan dat de stenen naalden al 5000 jaren in gebruik waren. 

Het oudste medische werk werd tussen de 2de eeuw voor Christus en de 2de eeuw na Christus samengesteld in: ‘Het klassieke boek van de Inwendige Geneeskunde van de Gele Keizer.’
De boekdrukkunst was in China reeds in de 10de eeuw verbreid, waardoor de ontplooiing en verbreiding van de wetenschappen mogelijk werd gemaakt. In de 16de en 17de eeuw was een voorlopig hoogtepunt bereikt met de samenstelling van de gehele kennis van acupunctuurpunten
en energiebanen, hetgeen in 1601 gepubliceerd werd: ‘Het geheel van de acupunctuur-moxibustie therapie’.
In Europa waren het de Nederlanders die over deze geneeswijze berichtten. Al in 1657 door De Bondt en in 1683 door dr Willlem ten Rhyne. De laatste beschreef niet alleen de klinische werking van de naaldensteek, maar hij maakte ook melding van de Chinese mensbeschouwing.

Achtergrondartikelen bij geneeswijze

Auteur en titel

Chun Lee Oei-Tan en Olivia Olivier, Traditional Chinese Medicine (tcm) Medische acupunctuur. TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde (2014), 29 (4) 236-239

Zie toepassingen van deze geneeswijze bij:

De basis is er ...

maar er is nog veel te doen!

Geregeld worden nieuwe artikelen toegevoegd aan deze website; zowel het kenniscentrum op deze website als de database groeien gestaag. Dat gebeurt heel zorgvuldig, zodat u kunt vertrouwen op de informatie die u hier vindt. Alle teksten worden geschreven en gecontroleerd door een team van professionals. In de database komen allereerst de meest voorkomende aandoeningen. Het kenniscentrum richt zich voor een belangrijk deel op 'wat u zelf kunt doen'.

Wilt u helpen? We zoeken complementair werkende zorgverleners die teksten willen schrijven en/of controleren. 
Contact opnemen met de redactie.

Word gratis lid

Geef de integrale gezondheidszorg in Nederland een sterke positie
en laat zien hoe groot de integrale beweging is.

Geef u op en ontvang geregeld de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

Word Vriend (vanaf € 10)
en versterk de integrale gezondheidszorg!

 

Nu aanmelden

 

Mede mogelijk gemaakt door

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende  tijdschriften en bedrijven. Zij hebben geen invloed op de inhoud van de verstrekte informatie.

Logo Medisch Dossier Logo Hahnemann apotheek

 Logo Roode Roos

Zoek een behandelaar

Op de websites van de artsenverenigingen kunt u zoeken naar een behandelaar bij u in de buurt.

AVIG: Zoek een integraal werkende arts (o.a. medische acupunctuur, natuurgeneeskunde, homeopathische geneeskunde, tandartsen, niet-toxische tumortherapie)

Bel de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen voor een persoonlijk advies (088-2424240 alle werkdagen en maandagavond open, normale telefoonkosten).